مُبیل (متحرک)

مُبیل (متحرک)

 

🔻مُبیل (متحرک)

مُبیل (متحرک) به کاردستی هایی گفته می شه که تمام یاقسمتی از اون متحرک باشه.بعضی از آویزهای تزیینی زیرمجموعه مُبیل هستند.یه نمونه ازاین دسته ،عروسک هایی ست که باکمک دکمه های زیرورو قابلیت تحرک پیدامیکنن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

"عروسک دکمه ای متحرک 1 "     

 

 

 

"عروسک دکمه ای متحرک 2 "  

 

 

 

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;