آویز کاغذی درست کنیم

آویز کاغذی درست کنیم

زنگ کاردستی

🔻 آویزکاغذی
کاغذ مربع شکلی را در ابعاد دلخواه انتخاب کرده از وسط تا زده تا مثلث به دست بیاد .خط های یک اندازه رو مطابق الگو روی اون کشیده و با قیچی به طوری که خط ها در نقطه ی راس همدیگه رو قطع نکنن برش می دیم.
بعد از برش تا را باز کرده واز وسط هربرش رو به برش مقابلش به صورت خم شده می چسبونیم. اتصال ها به صورت یک درمیون یعنی یه بار از رو و یه بار ازپشت چسب می خورن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آویز کاغذی (1)

 

آویز کاغذی (2)

 

آویز کاغذی (3)

 

آویز کاغذی (4)

 

آویز کاغذی (5)

 

آویز کاغذی (6)

 

آویز کاغذی (7)