مدارس انگلستان

مدارس انگلستان

دکتر حسن جمالی نیک

🔻  مدارس انگلستان

در انگلستان دوره ابتدایی هفت سال و دوره دبیرستان نیز هفت سال طول می کشد. یک سال اول دبستان
تحت عنوان Reception است که معادل دوره آمادگی در ایران است و دانش آموزان از سن پنج سالگی باید در آن
شرکت کنند(دوره آموزشی اجباری)و سپس شش سال دیگر در دبستان تحصیل نمایند. در دوره دبستان هیچ
نوع امتحان رسمی برگزار نمی شود و دانش آموزان هر ساله بدون امتحان به کلاس بعدی می روند. در پایان هر
سال تحصیلی معلمین گزارش مفصلی از فعالیت دانش آموزان را در طول سال به صورت کتبی آماده و برای
والدین ارسال می کنند تا در جریان نقاط قوت و ضعف آنها قرار بگیرند. آموزش در دوره ابتدایی به سه صورت
رایگان؛ کمک آزادانه مالی والدین و خصوصی ارائه می گردد و والدین می توانند با توجه به محل زندگی خود
دبستان مورد علاقه خود را انتخاب کنند. دبستان ها معمولا" به صورت مختلط زیر نظر کلیسای بریتانیا؛ کلیسای
کاتولیگ و سایر ادیان اداره می گردند. دبستان های خصوصی می توانند خارج از وابستگی به مذاهب فعالیت
کنند.
دوره دبیرستان نیز هفت سال طول می کشد که پنج سال آن برای مقطع دپیلم و دو سال آن برای مرحله پیش
دانشگاهی خواهد بود. برخی از دبیرستان ها تنها پنج سال اول را ارائه می کنند و دانش آموزان برای دوره پیش
دانشگاهی می بایست به دبیرستان های دیگر یا به کالج بروند. دبیرستان ها نیز به سه صورت رایگان؛ کمک
مردم و خصوصی ارائه می گردد. در دوره دبیرستان برخلاف دوره ابتدایی دانش آموزان در مقاطع مختلف امتحان
بدهند. البته شرایط این امتحانات و تعداد آنها به نوع دبیرستان بستگی خواهد داشت. مسئله دیگر ورود به
دبیرستان هاست که برخی از آنها از دانش آموزان امتحان ورودی می گیرند. دانش آموزان دوره دبستان برای
ورود به این نوع از دبیرستان ها می بایست در اوایل کلاس ششم ابتدایی در امتحانات شرکت کنند. هر دانش
آموز این اجازه را دارد که از دبیرستان های منطقه سکونت و یا خارج از آن در مجموع شش دبیرستان را به ترتیب
اولویت انتخاب کند و اگر دبیرستان مورد انتخاب امتحان ورودی داشته باشد در امتحانات آن دبیرستان شرکت
کند. دبیرستان ها زیر نظر کلیسای بریتانیا؛ کلیسای کاتولیک و سایر مذاهب و یا خارج از حیطه کلیسا و سایر
ادیان فعالیت می کنند. دبیرستان ها به سه صورت مختلط، پسرانه و یا دخترانه تشکیل می شوند و انتخاب آنها
توسط والدین خواهد بود.www.filmamouz.ir
https://telegram.me/joinchat/BIqfcTu3ne0BqqStN1wpxA
http://telegram.me/rziadoostan
https://www.instagram.com/filmamouz

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;