دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا 2017 - قسمت دوم

دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا 2017 - قسمت دوم

دکتر سید حسن جمالی نیک

🔻 دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا   2017 - قسمت دوم

درس های اصلی

ریاضیات
اهداف درس

آموزش ریاضیات برای سالهای هفتم تا یازدهم اجباری است. در سالهای دهم و یازدهم ما همچنان برنامه درسی کشور را پی گیری خواهیم کرد. شما همچنان از کتب ریاضیات برای دیپلم جدید 4Edexcel Linear نوشته شده توسط B. Speed, K. Gordon و غیره و کتاب Collins Homework 5 از همان نویسنده بوده که به روز شده و نسخه کاملی از آن روی سی دی آماده شده استفاده خواهد شد. این منابع تمرینات زیاد ومتنوعی را برای رسیدن به اهداف درس در اختیار دانش آموز می گذارند. در این درس فرصت مرور مواردی کهقبلا" فرا گرفته شده نیز بوجود می آید که توانایی های قبلی را استحکام بخشیده و سطح بالاتر در ریاضیات راگسترش می دهد.

مفاد درس

انجمن مسئول امتحانات: Edexcel
ما برای این درس 6GCSE Linear Maths A Examination (1MA0) را مطالعه خواهیم کرد.موارد خاصی که از دانش آموزان خواسته خواهد شد:
- گسترس دانش؛ توانایی ها و درک شیوه های ریاضیات و مفاهیم آنها شامل: اعداد؛ جبر؛ هندسه؛اندازه گیری؛ آمار؛ احتمالات.
- استفاده از دانش و درک خود برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم ریاضیات.
- استفاده کاربردی از اجزاء ریاضیات در زندگی روزمره و موقعیت های واقعی.

شیوه )های( ارزشیابی

در پایان دوره چهارم درسی 7 ( Key Stage 4 ( – پایان سال یازدهم – شما برای امتحانات دیپلم در جلسه امتحان حاضر خواهید شد.ارزشیابی با دو امتحان انجام خواهد شد )امتحان با استفاده از ماشین حساب و امتحان بدون استفاده از ماشین حساب(. تمرینات کلاسی و محاسبات ذهنی مورد امتحان قرار نخواهند گرفت. در هر دو امتحان سئوالات باز مطرح خواهد شد.
امتحان اول و دوم که هر یک پنجاه درصد از نمره نهایی ارزش خواهند داشت تمام مفاد درسی آموزش داده شده را شامل خواهند شد. شما به مرحله امتحان با سطح بالاتر وارد خواهید شد که می توانید نمره ای از A* تا D دریافت کنید. ما شما را با مطالعات نظری و تمرینات سئوالات امتحان آماده خواهیم کرد. ما برگه های فراوانی از سئوالات دوره های قبل در اختیار داریم و وقتی که آماده باشید آنها را به شما خواهیم داد تا از آنها استفاده کنید.

چرا این درس را مطالعه کنیم؟

مدرک ریاضیات باعث رشد اعتماد به نفس و رفتار مثبت دانش آموزان به سوی ریاضیات و تشخیص اهمیت آن درزندگی و جامعه آنها می شود. ریاضی برنامه های کاربردی بسیاری دارد و مهمترین عامل در بسیاری از سطوح عملی و شغلی ایفا می کند.ریاضی شما را قادر می کند تا در شرایط انتزاعی کار کنید و فکر شما را برای راه حل های مطمئن خلاق می کند. ریاضی به شما کمک می کند تا اطلاعات زیادی را که به صورت متراکم و منطقی ارائه شده را جذب نمائید.

اطلاعات در مورد فعالیت خارج از برنامه درسی:


• حضور در رقابت های ریاضی در سطوح متوسط و پیشرفته
• شرکت در روز ریاضی در عمل. سخنرانی های پیوسته ای توسط پیشروان علوم ریاضی کشور ارائه
خواهد شد. برگزاری از این سخنرانی ها به شما نشان می دهد که چگونه ریاضیات در فیزیک؛ شیمی؛
بیولوژی؛ دارو سازی؛ اقتصاد و غیره و همچنین در زندگی واقعی مورد استفاده قرار می گیرند. این
سخنرانی ها به درک و آشنایی با ریاضیات گسترش داده و شما را به موضوع علاقمند خواهند کرد.

 

 

 

 www.filmamouz.ir
https://telegram.me/joinchat/BIqfcTu3ne0BqqStN1wpxA
http://telegram.me/rziadoostan
https://www.instagram.com/filmamouz

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;