علوم ابتدایی- مفاهیم فیزیک

در این مجموعه مفاهیم فیزیک کتاب های علوم دوره ابتدایی آموزش داده می شود.

بارگذاری ...
قیمت :

رایگان

فیلم ها

عنوان فیلم مدت قیمت    
1 انرژی گرمایی و نورانی 1 دقیقه رایگان
2 انرژی 1 دقیقه رایگان
3 انرژی حرکتی 1 دقیقه رایگان
4 تبدیل انرژی ها 2 دقیقه رایگان
5 انرژی آب 1:30 دقیقه رایگان
6 انرژی باد 1 دقیقه رایگان
7 آبگرمکن خورشیدی 1:30 دقیقه رایگان
8 جامدات 1:30 دقیقه رایگان
9 مایعات 1 دقیقه رایگان
10 گازها 1 دقیقه رایگان
11 حجم ماده یعنی چه؟ 2 دقیقه رایگان
12 هوا حجم داره 1 دقیقه رایگان
13 انرژی گرمایی 1 دقیقه رایگان
14 گرما چگونه تولید می شود 2:30 دقیقه رایگان
15 تاثیر گرما و سرما بر مواد 1 دقیقه رایگان
16 گرما و انبساط 1:30 دقیقه رایگان
17 چرخه آب 1:30 دقیقه رایگان
18 تصفیه آب 1:30 دقیقه رایگان
19 صدا چگونه تولید می شود؟ 1 دقیقه رایگان
20 ویژگی های صدا 1:30 دقیقه رایگان
21 نور و دیدن 1 دقیقه رایگان
22 نور و سایه 1:30 دقیقه رایگان
23 نور و زاویه تابش 1:30 دقیقه رایگان
24 عدسی و کانون آن 1:30 دقیقه رایگان
25 تجزیه نور به وسیله منشور 1 دقیقه رایگان
26 آشنایی با آهن ربا 2 دقیقه رایگان
27 قطب های آهن ربا 1 دقیقه رایگان
28 قطب های آهن ربا و حرکت 2 دقیقه رایگان
29 القاء مغناطیسی 2 دقیقه رایگان
30 مدار و کلید 1:30 دقیقه رایگان
31 رسانا و نارسانای الکتریکی 1 دقیقه رایگان
32 مدار سری و موازی 1 دقیقه رایگان

توضیحات محصول

این مجموعه به کلیه مفاهیم فیزیک کتاب های علوم دوره ابتدایی می پردازد و در هر فیلم یکی از این مفهوم ها را آموزش می دهد.

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;