علوم ابتدایی- مفاهیم فیزیک

در این مجموعه مفاهیم فیزیک کتاب های علوم دوره ابتدایی آموزش داده می شود.

بارگذاری ...
قیمت :

رایگان

فیلم ها

عنوان فیلم مدت قیمت    
1 انرژی گرمایی 1 دقیقه 1250 تومان
2 نور و دیدن 1 دقیقه 1250 تومان
3 مدار سری و موازی 1 دقیقه 1250 تومان

توضیحات محصول

این مجموعه به کلیه مفاهیم فیزیک کتاب های علوم دوره ابتدایی می پردازد و در هر فیلم یکی از این مفهوم ها را آموزش می دهد.

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;