علوم ابتدایی-علوم زمین

در این مجموعه مفاهیم زمین شناسی کتاب های علوم دوره ابتدایی آموزش داده می شود.

بارگذاری ...
قیمت :

رایگان

فیلم ها

عنوان فیلم مدت قیمت    
1 منابع آب 1 دقیقه رایگان
2 استفاده از آب 1 دقیقه رایگان
3 شیرین کردن آب شور 2 دقیقه رایگان
4 چرخه آب 3 دقیقه رایگان
5 علت شوری آب دریا 2 دقیقه رایگان
6 جذر و مد 1 دقیقه رایگان
7 آلودگی آب 1 دقیقه رایگان
8 هوا همه جا هست 1:30 دقیقه رایگان
9 بدون هوا زندگی ممکن نیست 1 دقیقه رایگان
10 استفاده از هوا در تجهیزات 1 دقیقه رایگان
11 هوا به ما کمک می کنه 1:30 دقیقه رایگان
12 آلودگی هوا 1 دقیقه رایگان
13 فصل ها چطور بوجود میان 2 دقیقه رایگان
14 بخار آب در هوا 1 دقیقه رایگان
15 باد 1 دقیقه رایگان
16 باد نما و باد سنج بسازیم 2 دقیقه رایگان
17 باد در ساحل 2 دقیقه رایگان
18 سنگ های آذرین 2 دقیقه رایگان
19 سنگ های رسوبی 3:30 دقیقه رایگان
20 سنگ های دگرگون 1 دقیقه رایگان
21 کانی ها 1 دقیقه رایگان
22 سنگ ها از گذشته تا امروز 2 دقیقه رایگان
23 سنگ ها و کانی ها در صنعت 2 دقیقه رایگان
24 خاک چطوری به وجود میاد 2:30 دقیقه رایگان
25 خاک در همه جا 1 دقیقه رایگان
26 مواد تشکیل دهنده خاک 2 دقیقه رایگان
27 فایده های خاک 1 دقیقه رایگان
28 تغییر لایه های پوسته زمین 1:30 دقیقه رایگان
29 آب مهم ترین عامل تغییر سطح زمین 1 دقیقه رایگان
30 آب و تغییر در زیر زمین 2 دقیقه رایگان
31 نقش باد در تغییر چهره زمین 3 دقیقه رایگان
32 نقش امواج دریا در تغییر چهره زمین 1 دقیقه رایگان
33 نقش انسان ها در تغییر چهره زمین 2 دقیقه رایگان
34 ساختار درونی زمین 1:30 دقیقه رایگان
35 سنگ کره چیه؟ 1:30 دقیقه رایگان
36 زلزله 1 دقیقه رایگان
37 لایه های رسوبی زمین با ما حرف می زنند 2 دقیقه رایگان
38 فسیل یعنی چه؟ 4 دقیقه رایگان
39 فسیل، حیات، تکامل 2 دقیقه رایگان
40 روز و شب چطوری بوجود میان؟ 1 دقیقه رایگان
41 با ماه آشنا بشیم 1 دقیقه رایگان
42 منظومه شمسی 3 دقیقه رایگان

توضیحات محصول

این مجموعه همه مفاهیم زمین شناسی موجود در کتاب های علوم دوره ابتدایی را از طریق فیلم هایی کوتاه و با زبانی کودکانه آموزش می دهد.

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;