آب

آب مهم ترین ماده روی زمین است و سبب حیات بر روی زمین شده است؛ به همین علت است که دانشمندان علوم فضا بزرگ ترین نشانه حیات بر روی سیارات و اجرام آسمانی را آب می دانند.

تاریخ : 1396/4/20
0

اجزای مختلف منظومه خورشیدی از چه موادی درست شده اند؟

همانطور که می دانید، سیارات منظومه شمسی را به دو گروه سیاره های سنگی و سیاره های گازی تقسیم می کنند. 4 سیاره تیر، ناهید، زمین و بهرام را به علت سخت و جامد بودن، یعنی مانند زمین خودمان، به سیاره های سنگی (گاهی خاکی) و سیاره های برجیس، کیوان، اورانوس و نپتون را سیاره های گازی می نامند.

تاریخ : 1396/4/13
0

دنباله دارها(Comets)

دنباله دارها(Comets) که مردم عادی به غلط آن ها را ستاره دنباله دار می نامند، شاید تماشایی ترین پدیده ای است که می توان در آسمان شب مشاهده کرد.

تاریخ : 1396/4/10
0

سیاره گمشده (بخش پایانی)

در قسمت های قبل گفته شد: فضای وسیع و تهی بین مریخ و مشتری نسبت به فضای خالی بین دیگر سیارات با هم، مدت ها توجه اخترشناسان را به خود جلب کرده بود.

تاریخ : 1396/4/8
0

سیاره گمشده (3)

همان طور که قبلا گفته شد، مدار بیشتر سیارک ها در فاصله مدار مشتری و مریخ است. محدوده تمرکز این سیارات را کمربند سیارکی Asteroid belt می نامند.

تاریخ : 1396/4/4
0

سیاره گمشده (2)

دانشمندان علم اخترشناسی، پس از تایید وجود سرس، به علت کوچکی آن نسبت به سیاره ها آن را Asteroid سیارک (شخانه) نامیدند. یک سال بعد از کشف سرس، اختر شناسی به نام اُلبرز(Olbers) هنگامی که در حال رصد سرس بود موفق به کشف دومین سیارک شد و آن را پالاس(Pallas) نامید.

تاریخ : 1396/4/3
0

سیاره گمشده (1)

حدود سال های1766 تا 1772 میلادی، دو اختر شناس آلمانی به نام های جان بُد و تیتیوس به یک محاسبه ریاضی دست پیدا کردند که در ابتدا بیشتر جنبه سرگرمی داشت.

تاریخ : 1396/4/1
0

جزر و مدّ (2)

همان طور که در شکل می بینید(شکل 1) همیشه یک مدّ بزرگ به طرف ماه و یک مدّ کوچک تر در طرف پشت به ماه تشکیل می شود.

تاریخ : 1396/3/29
0

جزر و مدّ (1)

دریانوردان و ساکنین نزدیک دریاها، از گذشته های دور متوجه شده بودند که تقریبن در فاصله مشاهده دو بار متوالی ماه در یک نقطه از آسمان، آب دریاها دو بار بالا و پایین می رود...

تاریخ : 1396/3/28
0

چرا شکل ماه دائم در حال تغییر است؟

ماه از خود نوری ندارد و مانند زمین همیشه نیمی از آن روشن است ولی آن مقدار از سطح ماه که توسط نور خورشید روشن می شود

تاریخ : 1396/3/28
0

ماه گرفتگی(خسوف) و خورشید گرفتگی (کسوف)

اگر ماه در گردش خود به دور زمین از میان سایه زمین در فضا عبور کند برای مدتی نور خورشید به ماه نمی رسد و ساکنین زمین ماه را برای مدتی به طور کامل و یا ناقص نمی بینند...

تاریخ : 1396/3/27
0

چرا هر روزمان نوروز نیست؟

اگر همه روز های سال مانند اول فروردین بود، چه اتفاقی می افتاد؟ راستش را بخواهید نمی دانیم که در چنین وضعیتی زندگی برای جانداران زمین بهتر یا بدتر از حالا می شد

تاریخ : 1396/3/26
0