خرسی که می خواست قصه بگوید

زمستان داشت از راه می رسید، خرس دوست داشت برای دوستانش قصه بگوید اما حیوانات مشغول به جمع آوری غذا بودند و خرس به هر حیوانی که می رسید و می خواست قصه بگوید، آن حیوان عذر می خواست.

تاریخ : 1396/5/19
0

نقطه

کتاب در مورد کودکی است که علاقه ای به نقاشی نداشت و فکر می کرد نمی تواند نقاش شود.

تاریخ : 1396/4/27
0

« بیدی»

کتاب حکایتگر داستان دختری است که متفاوت از همه دانش آموزان است و برخلاف خواسته خانم هاترن،معلم هنر، نقاشی می کشد.

تاریخ : 1396/4/12
0

سطل های نامرئی

"تو می توانی با لبخند به راننده اتوبوس سلام کنی. او هم یک سطل نامریی دارد،می توانی از دانش آموز جدید مدرسه بخواهی که باهم بازی کنید و... راه های زیادی برای پر کردن یک سطل وجود دارد"

تاریخ : 1396/4/3
0