عشق ، و دیگر هیچ

برای کسی مثل من یعنی معلمی که بیش از سی ساله داره مشق عشق می کنه مهم ترین شرط موفقیت در این کار عاشق بودنه. تا عاشق نباشی کارت پیش نمی ره

تاریخ : 1396/4/1
0

تساوی و انیشتین

همه ما می تونیم انیشتین بشیم. باور کنین. البته منظورم این نیست که با باور داشتن و اعتقاد به پیشرفت و از این صحبت های مد روز همه می تونن انیشتین بشن؛ نه ...

تاریخ : 1396/3/27
0

مشکل از من نیست٬ مشکل از شماست: مقابله با مقاومت دانشجویان

کمی قبل از میانه ترم تحصیلی٬ من از دانشجویان خود می خواهم فرمی را بدون اینکه نام خود را روی آن بنویسند در مدت یک دقیقه در مورد درس بنویسند. اینکه آنها می خواهند درس متوقف شود ویا ادامه یابد.

تاریخ : 1395/1/21
1

اهمیت مراقبت و توجه کردن به دانش آموزان

آموزگاران خوب به دانش آموزان خود توجه می کنند‫.‬ این را همه می دانیم ولی گاهی در یک دوره آموزشی طولانی این مورد مهم به سادگی فراموش می شود‫.‬ تحقیقات نشان می دهد که ارتباط و چگونگی تعامل آموزگاران با دانش آموزان روال آموزشی را به نحو چشمگیری افزایش می دهد‫.‬

تاریخ : 1395/1/21
1

تلقی نادرست از کار علمی و مفهوم نوین دانش

بسیاری از ما گاه با این قضیه مواجه می شویم که فردی پس از آنکه مقداری اطلاعات درباره موضوعی کسب کرده با حرارت مشغول بحث در آن زمینه می شود که( "چنین است و چنان نیست…". )مورد بحث هم می تواند از موضوعی تاریخی یا دینی باشد تا مثلا نظریه کوانتوم و اَبَر ریسمان.

تاریخ : 1395/1/21
1