تنالیته ذهن

ذهن بچه ها نه اونقدر سفیده که بشه هر چیزی روش نوشت و نه اونقدر سیاهه که نشه چیزی روش نوشت.

تاریخ : 1396/6/22
0

ابوعلی سینا و آموزش

استادی که می خواهد صناعت بیاموزد باید بداند که هر صنعتی را نمی توان به هر شاگردی تعلیم کرد.

تاریخ : 1396/5/19
0

دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا 2017 - قسمت چهارم

درس تاریخ در سطح دیپلم این موقعیت را برای شما بوجود می آورد که با تاریخ گذشته با هیجان و چالش گونه درگیر شوید.

تاریخ : 1396/4/24
0

دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا 2017 - قسمت سوم

" کلید آینده ما در اختیار درس جغرافیاست" .مطالعه جغرافیا شما را قادر می کند که جهان خود را بهتر بشناسید.

تاریخ : 1396/4/20
0

دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا 2017 - قسمت دوم

آموزش ریاضیات برای سالهای هفتم تا یازدهم اجباری است. در سالهای دهم و یازدهم ما همچنان برنامه درسی کشور را پی گیری خواهیم کرد.

تاریخ : 1396/4/18
0

دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا 2017 - قسمت اول

زبان و ادبیات انگلیسی؛این درس درک عمیق و اهمیت و قدر طیف گسترده ای از ادبیات؛ نثر و شعر و درام را برای شما فراهم می آورد.

تاریخ : 1396/4/17
0

دفترچه راهنمای انتخاب دروس برای یک دبیرستان دخترانه خصوصی مربوط به سال های تحصیلی 2015 تا 2017- مقدمه

در این مقاله درس های ارائه شدن در یک دبیرستان دخترانه در انگلستان معرفی می شود.

تاریخ : 1396/4/15
0

اولین روز من

در این مجموعه تعدادی از آموزگاران مناطق مختلف کشور خاطره اولین روز حضور در کلاس را به اشتراک گذاشته اند.

تاریخ : 1396/4/7
0

مدارس انگلستان

در انگلستان دوره ابتدایی هفت سال و دوره دبیرستان نیز هفت سال طول می کشد.

تاریخ : 1396/4/7
0

عشق ، و دیگر هیچ

برای کسی مثل من یعنی معلمی که بیش از سی ساله داره مشق عشق می کنه مهم ترین شرط موفقیت در این کار عاشق بودنه. تا عاشق نباشی کارت پیش نمی ره

تاریخ : 1396/4/1
0

مشکل از من نیست٬ مشکل از شماست: مقابله با مقاومت دانشجویان

کمی قبل از میانه ترم تحصیلی٬ من از دانشجویان خود می خواهم فرمی را بدون اینکه نام خود را روی آن بنویسند در مدت یک دقیقه در مورد درس بنویسند. اینکه آنها می خواهند درس متوقف شود ویا ادامه یابد.

تاریخ : 1395/1/21
1

اهمیت مراقبت و توجه کردن به دانش آموزان

آموزگاران خوب به دانش آموزان خود توجه می کنند‫.‬ این را همه می دانیم ولی گاهی در یک دوره آموزشی طولانی این مورد مهم به سادگی فراموش می شود‫.‬ تحقیقات نشان می دهد که ارتباط و چگونگی تعامل آموزگاران با دانش آموزان روال آموزشی را به نحو چشمگیری افزایش می دهد‫.‬

تاریخ : 1395/1/21
1

تلقی نادرست از کار علمی و مفهوم نوین دانش

بسیاری از ما گاه با این قضیه مواجه می شویم که فردی پس از آنکه مقداری اطلاعات درباره موضوعی کسب کرده با حرارت مشغول بحث در آن زمینه می شود که( "چنین است و چنان نیست…". )مورد بحث هم می تواند از موضوعی تاریخی یا دینی باشد تا مثلا نظریه کوانتوم و اَبَر ریسمان.

تاریخ : 1395/1/21
1