گچکاری

(آشنایی با مشاغل، گچکاری) دانش آموزان نوجوان با زندگی یک گچکار جوان و برادرانش در ارومیه و شغل گچکاری آشنا می شوند.

بارگذاری ...
قیمت : 7000 تومان

توضیحات محصول

این فیلم می کوشد تا از طریق پرداختن به زندگی یک گچکار جوان و برادرانش در ارومیه دانش آموزان نوجوان را با شغل گچکاری آشنا کند.

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;