نمایندگی های فروش محصولات فیلم آموز

نمایندگی های فروش محصولات فیلم آموز

نماینده های فروش فیلم های آموزشی ما در سراسر کشور:

  🔻 اصفهان سرکار خانم ابراهیمی نژاد                      09131036679
 🔻 اهواز سرکار خانم بهمنش                                09025199500
 🔻 زاهدان جناب آقای صیادی                               09158393447
 🔻 شیراز سرکار خانم ملایی                                09174270535
 🔻 مشهد سرکار خانم ازغدی                                09389306300
 🔻 کرمان سرکار خانم مهدوی                               09138405732
 🔻 کرج سرکار خانم نظری                                  09126652803
 🔻 ارومیه سرکار خانم عرب زاده                           09144438491  
 🔻  قشم سرکار خانم هاشمی پور                            09397890426
 🔻 ساری سرکار خانم سلمانی                               09358262663
 🔻 بوشهر سرکار خانم نجفی                                09014808306
🔻نماینده ما در تبریز سرکار خانم باغبان                    09174189079