نمایندگی های فروش محصولات فیلم آموز

نمایندگی های فروش محصولات فیلم آموز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماینده های فروش فیلم های آموزشی ما در سراسر کشور:

 

 🔻 اصفهان سرکار خانم ابراهیمی نژاد                      09131046679

 🔻 اهواز سرکار خانم بهمنش                                   09025199500

 🔻 زاهدان جناب آقای صیادی                                  09158393447

 🔻 شیراز سرکار خانم جعفری                                  09171090963

 🔻 مشهد سرکار خانم ازغدی                                   09389306300

 🔻 کرمان سرکار خانم مهدوی                                  09138405732

 🔻 کرج سرکار خانم نظری                                       09126652803

 🔻 ارومیه سرکار خانم عرب زاده                             09144438491 

 🔻قشم سرکار خانم هاشمی پور                              09397890426

 🔻 بوشهر سرکار خانم نجفی                                   09014808306

 🔻 تبریز سرکار خانم باغبان                                    09174189079

 🔻 شهریار  سرکار خانم  یوسفی                             09196786166

 🔻 تهران جناب آقای مرادی                                    09364207342

 🔻 مازندران سرکار خانم محسن پور                       09118518311

 🔻 گلستان سرکار خانم عرب نژاد                            09112726472

 🔻کردستان سرکار خانم وکیلی                                09183799328

 🔻 قزوین سرکار خانم کریمی                                  09127846023

🔻 همدان سرکار خانم حسام افزا                            09183177946

🔻 اردبیل سرکار خانم جمالی                                  09352313431

🔻 یزد سرکار خانم قیومی                                       09132542902

🔻 خرم آباد جناب آقای ملکی                                 09360062520

🔻 قم سرکار خانم جهانپور                                      09191601190      

🔻 سیرجان سرکار خانم موسی پور                         09139561229

🔻 آمل و فریدونکنار سرکار خانم یعقوبیان             09139561229

🔻 سراوان جناب آقای کیخا                                   09158735979

🔻 زابل جناب آقای قانعی                                      09151968346

🔻 نیشابور سرکار خانم شیخ زاده                          09018039597

🔻 خرمدره زنجان سرکار خانم محمدلو                  09300244848 

🔻چابهار سرکار خانم احمدی                                09159185985

🔻امیدیه سرکار خانم آزاد                                     09309537279 

🔻 استان های ایلام،چهارمحال و بختیاری،خراسان جنوبی و شمالی،
  سمنان، زنجان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گیلان، 
   مرکزی و شهر مهابادجناب آقای حاجی زاده      09148253342
                                                                           09354781245

🔻بجنورد سرکار خانم خدا پناه                            09157877761

🔻تربت حیدریه سرکار خانم حاجیان                  09150902872 

  🔻قرچک و ورامین جناب آقای سلگی                09125235850  

🔻 آباده سرکار خانم زارع                                   09173526992

🔻 آبدانان ایلام سرکار خانم رضایی                    09183440810

🔻 محمودآباد سرکار خانم موسوی                     09366385979

🔻ماهشهر سرکار خانم درویشیان                     09168141983

🔻 کرمانشاه سرکار خانم عباسی                         0918830573

🔻تنکابن جناب آقای شعبانی                            09112928236 

🔻قروه کردستان جناب آقای سلطانی               09391010369     

🔻بروجن و لردگان جناب آقای براتی                09139796503

🔻تایباد سرکار خانم حبیبی                              09159362747

🔻بوکان جناب آقای کریمی                              09141801454

🔻کاشان جناب آقای متقی                              09139225092

🔻سقز جناب آقای سعیدی                             09185205781

🔻سبزوار سرکار خانم راه چمنی                      09158784521