🔻آجر کاری و گره چینی

آجر که همان خشت پخته است از گذشته های دور در بناهای ایران کاربرد داشته است. در نمای معبد چغازنبیل تمامن از آجر پخته استفاده شده است. در تمام طول تاریخ بناهای ایران همواره آجر مشاهده می شود؛ ولی اگر آجر را در اضلاع گوناگون و قطع های مختلف قرار دهند که از آن یک شکل هندسی به دست آید، به آن آجرکاری می گویند.

تاریخ : 1399/10/22
0

🔻کلیسای بیت‌خَم

در میدان جلفای اصفهان و در مجاورت کلیسای مریم، کلیسای بیت‌خم یا یا بیت‌ اللحم واقع شده که در نزد ارامنه جلفای اصفهان به نام‌های مختلف خوانده می‌شود. نمای خارجی کلیسا آجری‌ست ولی هنگامی که به درون کلیسا پا می‌گذاریم نقاشی‌های گوناگونی که بر دیوارها و سقف‌ها دیده می‌شوند، جلب توجه می‌کند و ما را به خود مشغول می‌دارد.

تاریخ : 1399/10/22
0

طاریخ

ما تقریبا دوهزار و پانصد سال پیش بزرگترین قدرت جهان محسوب می شدیم و بروبیایی داشتیم برای خودمون و شاهد این ادعا هم در 1000 کیلومتری تهران حی و حاضره منظورم تخت جمشیده.

تاریخ : 1396/11/24
0