مهدی چوبینه، عضو هیئت علمی سایت فیلم آموز

مهدی چوبینه، دارای درجه دکترای جغرافیای طبیعی درگرایش ژئو مورفولوژی با بیش از 30 سال سابقه پژوهش ، تدریس ، برنامه ریزی درسی ، تالیف و مدیریت

پست الکترونیک: mehdi.choobineh@programmer.net

http://tehran.academia.edu/MehdiChoobineh/CurriculumVitae

عباس رامین شیخ الاسلامی، عضو هیئت علمی سایت فیلم آموز

عباس رامین شیخ الاسلامی، دارای درجه دکترای زبان انگلیسی از دانشگاه لانکستر انگلستان از برنامه ریزان درسی و مولف کتابهای درسی در ایران

پست الکترونیک: r.sheikhol@languageexpertise.co.uk

دکتر جواد عباسی، عضو هیئت علمی سایت فیلم آموز

دکتر جواد عباسی، استادیار مهمان دانشگاه ایالتی اهایو، استادیار گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک: jabbasi@um.ac.ir

https://nelc.osu.edu/people/abbasi

https://jabbasi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

سید حسن جمالی ، عضو هیئت علمی سایت فیلم آموز

سید حسن جمالی نیک، دارای درجه دکترای رسانه های آموزشی از دانشگاه – Middlesex University - لندن، انگلستان با بیش از 25 سال سابقه در زمینه تدریس و تولید برنامه های آموزشی و مستند

پست الکترونیک: hassan_jamalinik@hotmail.com