علوم ابتدایی
فندق یک طوطی کارتونی با نمکه که در سال 1378 در شرکت کارآمد متولد شد. این طوطی با کنجکاوی ها، شیطنت ها و کارهای بامزه اش ضمن ایجاد فضایی شاد و کودکانه بهانه ای می شود برای آموزش غیر مستقیم مفاهیم موجود در کتاب های درسی. فندق تا کنون در چند مجموعه آموزشی بازی کرده و علاوه بر به دست آوردن دل بچه ها جوایزی هم از جشنواره بین المللی فیلم رشد به دست آورده است.