علوم ابتدایی

اولین مجموعه آموزشی علوم ابتدایی در سال 1378 به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ساخته شد. این مجموعه که به مفاهیم فیزیکی کتاب های علوم دوره ابتدایی می پرداخت شامل 13 فیلم بود. در این مجموعه طراحی شخصیت را حمید رضا پوردیلمی انجام داد و اجرای انیمیشن هم بر عهده سهیل کریم تبار بود. سرپرست تیم کارشناسی را هم دکتر محمود امانی تهرانی بر عهده داشت. فیلمنامه را حمید پور علی محمد نوشت و شوکت حجت به همراه حمید رضا آشتیانی پور گویندگان این مجموعه بودند.یداله شهبازی هم مدیر فیلمبرداری بود. دومین مجموعه در سال 1382 و باز هم به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ساخته شد. این مجموعه که به مفاهیم زمین شناختی کتاب های علوم دوره ابتدایی می پرداخت علوم زمین نام گرفت. اجرای انیمیشن این مجموعه بر عهده بهزاد رجبی پور بود. و همچنان دکتر محمود امانی تهرانی سرپرستی تیم کارشناسی و یداله شهبازی هم مدیریت تصویربرداری را بر عهده داشتند. شوکت حجت و حمید رضا آشتیانی پور هم گویندگان این مجموعه بودند. این مجموعه جایزه بهترین فیلم آموزشی سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم رشد را به دست آورد. در سال 1389 شرکت کارآمد سومین قسمت از این مجموعه با نام بدن انسان را تهیه کرد. مفاهیم بهداشتی موجود در کتاب های علوم دوره ابتدایی در این مجموعه 13 قسمتی دستمایه کار قرار گرفت. دکتر علیرضا اسبقی به گروه کارشنا سان اضافه شد و مدیر تصویربرداری هم بهروز صمد مطلق بود. در سال 1390 سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزشی آموزش و پرورش دست به اقدام بی سایقه ای زد. برای اولین بار طرح تولید بسته های آموزشی برای کتاب های درسی در دستور کار قرار گرفت و کتاب علوم اول ابتدایی به عنوان اولین پروژه انتخاب شد و سفارش ساخت این بسته به شرکت کارآمد نورنگار داده شد. در یک بازه زمانی 4 ماهه برای هر درس کتاب علوم اول ابتدایی یک فیلم دانش آموز، یک فیلم معلم و یک فیلم نیز برای راهنمایی خانواده ها ساخته شد. تصویر فندق به کتاب درسی علوم اول ابتدایی راه پیدا کرد و در سال تحصیلی 91-1390برای نخستین بار همراه کتاب این فیلم ها هم در اختیار مدارس قرار گرفت. درتولید این مجموعه همان گروه همیشگی فعالیت داشتند و فقط محمد نبی زارعی به عنوان فیلمنامه نویس همکاری اش را با گروه آغاز کرد. در سال 1391 نیز ساخت فیلم های آموزشی برای کتاب های علوم دوم وششم ابتدایی به شرکت کارآمد نورنگار سفارش داده شد. که برای هر درس یک فیلم دانش آموز ساخته شد و در اختیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش قرار گرفت.

در این فیلم ها تلاش شده است تا آموزش به صورت کاملا غیر مستقیم صورت بگیرد.ساختار فیلم ها به گونه ای ایست که کودک تا انتهای فیلم با اشتیاق مجموعه را دنبال می کند و در پایان بدون اینکه متوجه شود فیلم از نظر آموزشی نیز تاثیر خود را گذاشته است.

مثال ها و مصداق ها در این مجموعه از زندگی روزمره و فضاهای آشنا انتخاب شده است.

سعی شده تا علاوه بر آموزش دانش در حوزه بینش و نگرش نیز مطالبی به مخاطبین آموزش داده شود.

شخصیت کارتونی این مجموعه اینک به کتاب درسی علوم اول ابتدایی راه یافته و برای آموزگاران، دانش آموزان و خانواده ها شخصیتی آشناست.

این فیلم ها مثل هر فیلم دیگری به دلیل خصلت ذاتی تصاویر در پاره ای از موارد از حوزه مفاهیم مورد نظر سازندگان نیز فراتر رفته و در ذهن مخاطب ممکن است مفاهیم، یا حال و هوا و انگیزه های دیگری را هم ایجاد کند.

خانواده ها با کمک این فیلم ها می توانند ضمن آشنایی با مطالب درسی کودکان از شیوه های استفاده شده در فیلم الگوبرداری کنند و برای درک بهتر مطالب با هماهنگی با مدرسه به ایده های جدیدی دست یابند.

این فیلم ها به هیچ عنوان جایگزین آموزگار نیست و چنین کاربردی نیز ندارد بلکه به عنوان ابزاری موثر در خدمت معلم است و در جهت اهداف برنامه درسی ضمن آوردن جهان به کلاس درس برای تفهیم هر چه بهتر مفاهیم کمک موثری به آموزگاران می کند.