مسئله،آزمایش و پاسخ قسمت اول

(مسئله،آزمایش و پاسخ قسمت اول) در این فیلم دانش آموزان با زبانی ساده با روش حل مسئله آشنا می شوند.

بارگذاری ...
قیمت : 1250 تومان

توضیحات محصول

در این فیلم دانش آموزان با زبانی ساده با روش حل مسئله آشنا می شوند.

نظرات 0

شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید

;