نمایندگی های فروش محصولات فیلم آموز

نمایندگی های فروش محصولات فیلم آموز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماینده های فروش فیلم های آموزشی ما در سراسر کشور:

 

 🔻 اصفهان سرکار خانم ابراهیمی نژاد                      09131046679

 🔻 اهواز سرکار خانم بهمنش                                   09025199500

 🔻 کرمان سرکار خانم مهدوی                                  09138405732

 🔻 کرج سرکار خانم نظری                                       09126652803

 🔻 بوشهر سرکار خانم نجفی                                   09014808306

 🔻 تبریز جناب آقای به‌مقام                                     09148132959

 🔻 شهریار  سرکار خانم  یوسفی                             09196786166

 🔻 تهران ،فارس،خراسان شمالی و جنوبی،سیستان وبلوچستان 

     گلستان و قم جناب آقای مرادی                            09364207342

 🔻 مازندران سرکار خانم محسن پور                       09118518311

 🔻 قزوین سرکار خانم کریمی                                  09127846023

🔻  همدان سرکار خانم حسام افزا                            09183177946

🔻  خرم آباد جناب آقای ملکی                                 09360062520

🔻  سیرجان سرکار خانم موسی پور                         09139561229

🔻  سراوان جناب آقای کیخا                                   09158735979

🔻  زابل جناب آقای قانعی                                      09151968346

🔻  نیشابور سرکار خانم شیخ زاده                          09018039597

🔻  خرمدره زنجان سرکار خانم محمدلو                  09300244848 

🔻 چابهار سرکار خانم احمدی                                09159185985

🔻 امیدیه سرکار خانم آزاد                                     09309537279 

 🔻 استان های ایلام،چهارمحال و بختیاری،هرمزگان، سمنان،
 زنجان،کرمانشاه،کهکیلویه،اردبیل،گیلان،مرکزی،کردستان،یزد
   و آذربایجان غربی جناب آقای حاجی زاده           09148253342
                                                                             09354781245

🔻 تربت حیدریه سرکار خانم حاجیان                  09150902872 

  🔻 قرچک و ورامین جناب آقای سلگی                09125235850  

🔻  آباده سرکار خانم زارع                                   09173526992

🔻  آبدانان ایلام سرکار خانم رضایی                    09183440810

🔻  محمودآباد سرکار خانم موسوی                     09366385979

🔻 ماهشهر سرکار خانم درویشیان                     09168141983

🔻 تنکابن جناب آقای شعبانی                            09112928236 

🔻 قروه کردستان جناب آقای سلطانی               09391010369     

🔻 بروجن و لردگان جناب آقای براتی                09139796503

🔻 تربت جام،فریمان وتایبادسرکارخانم حبیبی 09159362747

🔻 بوکان جناب آقای کریمی                              09141801454

🔻 سقز جناب آقای سعیدی                             09185205781

 🔻 شهرکرد سرکار خانم ستوده نیا                   09132951175

🔻 ایوان (ایلام) جناب آقای محمدی                09120974558

🔻 مشهد جناب آقای کارگزار                           09385055546 

🔻 بهبهان سرکار خانم زمانی                           09376953727

🔻 خمینی شهرسرکارخانم قپاندار(دهکده زبان)09215828703  

🔻 نی ریزواستهبان فارس سرکار خانم نمازی    09175353044

🔻شیراز سرکارخانم منفرد                            09173091654

🔻بندرترکمن و گمیشان جناب آقای پرموز     09371780135

🔻بندرعباس سرکار خانم دهداری                 09171596864

🔻مبارکه سرکار خانم ندافی 09913878446-09139348501

🔻کاشمرجناب آقای عامل                             09153329778

🔻ایذه سرکار خانم موسوی نژاد                    09167532985

🔻بانه سرکار خانم علیپور                             09382699752

🔻برخوار-شاهین شهرسرکارخانم مقصودی 09132140976